Chapel

THE METHODIST CHAPEL – YR EGLWYS FETHODISTAIDD – CALCOED

A warm welcome awaits you to worship God with us at Cynfaen Memorial Methodist Church which is situated at thechap-spr-small far side of the golf course on Brynford Common. We hold a service at 2.30 pm on a Sunday, alternatively in English and Welsh. The church is a member of Y Glannau Welsh Methodist Circuit, which is part of the Cymru District. We also share in services with other local churches from time to time, including Brynford Parish Church. During the year we hold special services and celebrations, including our Cyfarfod Pregethu/Church Anniversary and our Harvest Thanksgiving / Diolchgarwch.
Minister :Marc Morgan


Chapel Message Board

2018 Service Plan

Services are alternately in Welsh (W) and English (E) Communion service is denoted by (C)

27th May3rd June10th June17th June24th June
Rev Marc Morgan (E)Cyfarfod Pregethu/ AnniversaryRev Marc Morgan (E)Mr Tegwyn Williams (C)Mr Bryan Jones (E)
------------------------------------------------------

 

A brief history!
As with many chapels, the initial gatherings were in the homes of local people : in this case Edward Jones and John Llwyd. The first chapel called “The Rose” was opened in September 1838 and is the current home of James Griffiths – a regular member of the congregation. This served as the spiritual meeting place for over 50 years including the period 1889-1891 while the current chapel was being built. A winter storm finally forced the vacation of “The Rose”, with the proceeds of £17, meeting the final installment of the loan outstanding on the new chapel.

In September 1988 the chapel celebrated the 150th anniversary of establishing the Wesleyan (Methodist) cause in the area. In 1938, when the 100th anniversary was held, a small booklet was published.

Hanes byr!
Fel roedd y drefn gyda llawer o gapeli, y gwasanaethau cynnar oedd yng Ngatrefi pobl leol; sef, Cartrefi Edward Jones a John Llwyd. Agorodd y capel gyntaf “Y Rhosyn” ym Mis Medi 1838 yng nghatref presennol James Griffiths – aelod rheolaidd o’r gynulleidfa. Gwasanaethodd y ty yma fel lle addoli am dros bum deg mlynedd gan cynnwys y cyfnod rhwng 1889-1891 tra roedd y capel presennol yn cael ei adeiladu. Yn y diwedd gorfododd storm gaeaf i’r capel “Y Rhosyn” i gau gyda elw o £17 yn cyfarfod y taliad olaf o’r benthyciad ar y capel newydd.

Yn mis Medi 1988 dathlodd y capel pen-blwydd 150 mlynedd o sefydlu achos y Methodistaidd Welseyaidd yn yr ardal. Yn 1938 tra cynhaliwyd pen-blwydd can mlynedd, cyhoeddwyd llyfryn bach.